MerryLand Quy Nhơn

MerryLand Quy Nhơn là dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp được phát triển bởi Hưng Thịnh Legaxy – Thành viên của Tập Đoàn Hưng Thịnh tại phía Nam bán đảo Phương Mai, Hải Giang, TP Quy Nhơn, Bình Định

Dự Án Hải Giang MerryLand Quy Nhơn

Hải Giang MerryLand Quy Nhơn là dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp được phát triển bởi tập đoàn Hưng Thịnh Phát tại phí nam bán đảo Phương Mai, Tp Quy Nhơn, Bình Định